‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”وإنه لعلم للساعة” مسيح مكة، هل يعود؟

Only 20% of the audio is playable for your preview and verification. The full audio is provided at the time of download.